Pokrećete posao, reklamirate
vlastite ili tuđe proizvode,
jačate  osobni  brand...
Najam površina na našim
jumbo plakatima bit će Vam
od pomoći da ostvarite svoju ideju.
Postavit ćemo  Vaše već otiskane
plakate ili ćemo otiskati plakate na
našem stroju. Na Vama je odluka.