Posteri, plakati, diplome, certifikati,
umjetničke slike - ulja, akvareli,...
sa okvirom "dobijaju" još 30%
na ljepoti, uočljivosti, poruci.
Okviri i pasparti od drvenih letvica
od egzotične sambe ugodit će
Vašem oku i oplemeniti prostor
u  kojem radite, živite Vi ili
osoba kojoj ste darivali sliku.
Okviri za slike